Wilderness Run 5k & 10k Results

Oct 23, 2021

Position Race # First Last Finish Age Gender Division Races Code 5k Points Sippin Points Master Series
1 740 Alan Grieve 0:22:23 53 M 5k 1 v 20 20 20
2 378 Devyn Watkins 0:22:50 23 M 5k 1 v 19 19
3 380 Dave Kegel 0:26:15 51 M 5k 1 v 18 18 18
4 743 CHRISTOPHER AREY 0:26:44 71 M 5k 1 v 17 17 17
5 377 Mike Cannon 0:28:25 63 M 5k 1 v 16 16 16
6 19 Marcia Byerley 0:28:35 64 F 5k 1 v 20 20 20
7 726 Jessica Maass 0:28:44 38 F 5k 1 v 19 19
8 739 Robert McClay 0:28:51 39 M 5k 1 v 15 15
9 995 Michael Vu 0:29:32 38 M 5K 1 v 14 14
10 744 Colin Joy 0:30:43 31 M 5k 1 v 13 13
11 742 James Haskett 0:30:54 23 M 5k 1 v 12 12
12 728 Taylor Joy 0:31:07 32 F 5k 1 v 18 18
13 731 Danielle Flynn 0:32:35 54 F 5k 1 v 17 17 17
14 749 Sherri Kirkland 0:32:46 53 F 5k 1 v 16 16 16
15 21 Joy Roach 0:32:58 54 F 5k 1 v 15 15 15
16 1000 Kevin Eggert 0:33:10 59 M 5k 1 v 11 11 11
17 727 Mary Taylor 0:34:20 52 F 5k 1 v 14 14 14
18 748 Cynthia Gardiner 0:35:38 39 F 5k 1 v 13 13
19 725 Christine Kesecker 0:36:40 37 F 5k 1 v 12 12
20 396 Mason Wood 0:36:41 10 M 5k 1 v 10 10
Position Race # First Last Finish Age Gender Division Races Code BOTP Points Sippin Points Master Series
21 732 Shannon Arguin 0:37:53 52 F 5k 1 v 20 11 11
22 750 Rick Gatewood 0:37:57 49 M 5k 1 v 20 9
23 754 Tarah Coley 0:38:11 28 F 5k 1 v 19 10
24 307 Pamela Moore 0:40:01 37 F 5k 1 v 18 9
25 729 Leah McClay 0:40:21 46 F 5k 1 v 17 8
26 372 April Coffey 0:40:35 37 F 5k 1 v 16 7
27 741 Carrie Coffey 0:40:35 42 F 5k 1 v 15 6
28 730 courtney noyes 0:40:36 47 F 5k 1 v 14 5
29 398 Reece Jones 0:42:00 32 M 5k 1 v 19 8
30 371 Anna Mayhugh 0:42:12 32 F 5k 1 v 13 4
31 397 Mark Haskett 0:42:24 67 M 5k 1 v 18 7 7
32 370 Rebecca Fausett 0:43:05 45 F 5k 1 v 12 3
33 992 Kevin Foley 0:43:17 57 M 5k 1 v 17 6 6
34 735 Diane Frelke 0:43:22 53 F 5k 1 v 11 2 2
35 734 Nichole Wood 0:44:43 38 F 5k 1 v 10 1
36 345 Dale Town 0:46:22 79 M 5k 1 v 16 5 5
37 77 CurTis LAMb 0:46:30 53 M 5k 1 v 15 4 4
38 736 Pamela Wilson 0:46:36 63 F 5k 1 v 9 1 1
39 368 Julian Gallman 0:47:25 7 M 5k 1 v 14 3
40 366 Shannon Joy 0:47:25 35 F 5k 1 v 8 1
41 746 Jennifer Riley 0:51:00 33 F 5k 1 v 7 1
42 747 Katelyn Hernandez 0:51:06 28 F 5k 1 v 6 1
43 361 Melissa Neal 0:53:07 57 F 5k 1 v 5 1 1
44 382 Mark Neal 0:53:09 62 M 5k 1 v 13 2 2
45 724 Anita Wooten 0:55:56 56 F 5k 1 v 4 1 1
46 302 Michelle Neal 0:57:14 43 F 5k 1 v 3 1
47 306 Amy Grand Bouche 0:57:16 57 F 5k 1 v 2 1 1
48 379 Mike Rohm 0:57:43 53 M 5k 1 v 12 1 1
49 376 Amanda Fromer 1:00:20 32 F 5k 1 v 1 1
50 752 Lida Haskett 1:00:49 63 F 5k 1 v 1 1 1
51 733 Tammy Patton 1:01:48 58 F 5k 1 v 1 1 1
52 753 Melissa Wiggins 1:01:52 48 F 5k 1 v 1 1
53 399 Tiffany Swan 1:08:32 32 F 5k 1 v 1 1
54 751 Jarvis Swan 1:08:40 28 M 5k 1 v 11 1

 

 

Position Race # First Last Finish Age Gender Division Races Code 10k Points Sippin Points Master Series
1 222 Ted Poulos 0:47:41 59 M 10K 1 v 20 20 20
2 7732 Brian Whitacre 0:48:18 46 M 10k 1 v 19 19
3 7727 Jonathon Keithline 0:52:19 34 M 10k 1 v 18 18
4 7731 Elisabeth Harmon 1:00:18 33 F 10k 1 v 20 20
5 7784 Laura Darcy 1:05:16 50 F 10k 1 v 19 19 19
Position Race # First Last Finish Age Gender Division Races Code BOTP Points Sippin Points Master Series
6 7730 Patricia Johnson 1:11:49 62 F 10k 1 v 20 18 18
7 7729 Gabriel Fernandez 1:15:07 33 M 10k 1 v 20 17
8 7728 Jessica Compton 1:15:17 36 F 10k 1 v 19 17