Dirt Farm 5k & 10k Results

March 20, 2022

Position Race # First Last Finish Age Gender Event Races Code 10k Points Sippin Points Masters Points
1 8662 Paul Koczera 0:58:27 37 M 10k 1 V 20 20
2 8699 Laura Bishop 1:00:33 22 F 10k 1 V 20 20
3 8992 FABIO CLAVIJO 1:00:41 45 M 10k 1 V 19 19
4 8715 Suzanne Porter 1:00:53 61 F 10k 1 V 19 19 20
5 8745 Tyler Wilkinson 1:05:02 30 M 10k 1 V 18 18
6 8750 David MacGrath 1:05:04 53 M 10k 1 V 17 17 20
7 8081 Justin Mclaughlin 1:07:13 27 M 10k 1 V 16 16
8 8688 elizabeth cortez 1:07:19 42 F 10k 1 V 18 18
9 8689 Andrew Kuhn 1:08:31 32 M 10k 1 V 15 15
10 8687 Benjamin Snapp 1:08:44 27 M 10k 1 V 14 14
11 8675 Tammie Jones 1:11:25 52 F 10k 1 V 17 17 19
12 8682 Lonnie Hosea 1:11:28 54 M 10k 1 V 13 13 19
13 8088 Julie Bier 1:13:20 41 F 10k 1 V 16 16
14 8995 Nancy Morgan 1:13:26 41 F 10k 1 V 15 15
15 8684 Rachael Largent 1:13:51 27 F 10k 1 V 14 14
16 8690 Robert Rushing 1:15:25 51 M 10k 1 V 12 12 18
17 8691 Erin Riker 1:15:29 41 F 10k 1 V 13 13
18 8697 Hakeem Ayornu 1:18:02 26 M 10k 1 V 11 11
19 8698 Terry Schenck 1:18:10 47 M 10k 1 V 10 10
20 4318 Noel MacGrath 1:18:35 45 F 10k 1 V 12 12
21 8701 Kevin Athey 1:18:42 28 M 10k 1 V 9 9
22 8993 Antonia Armstrong 1:20:19 49 F 10k 1 V 11 11
23 42 David PInnick 1:21:52 65 M 10k 1 V 8 8 17
24 7899 Kristina Krause 1:22:13 33 F 10k 1 V 10 10
25 8683 Rosie Saunders 1:22:15 32 F 10k 1 V 9 9
26 8748 Jen MacPherson 1:23:10 49 F 10k 1 V 8 8
27 8711 Marce Willard 1:23:41 56 F 10k 1 V 7 7 18
28 7896 marcella amaya 1:25:29 46 F 10k 1 V 6 6
29 8755 David Larson 1:29:02 57 M 10k 1 V 7 7 16
30 8080 Meagan McCue 1:29:05 29 F 10k 1 V 5 5
31 8749 Teresa Martilik 1:30:17 38 F 10k 1 V 4 4
32 8756 Mayra Foster 1:32:12 42 F 10k 1 V 3 3
33 8746 Raymond Ruschel 1:35:31 48 M 10k 1 V 6 6
34 8705 Andrew Domenico 1:35:51 29 M 10k 1 V 5 5
Position Race # First Last Finish Age Gender Event Races Code BOTP Points Sippin Points Masters Points
35 8744 Sarah Howell 1:41:36 44 F 10k 1 V 20 2
36 8758 Miranda Kemp 1:41:41 42 F 10k 1 V 19 1
37 7890 teressa wykpisz-lee 1:41:47 41 F 10k 1 V 18 1
38 8743 Jessica Doll 1:43:24 46 F 10k 1 V 17 1
39 8757 Erica Morgan 1:43:30 44 F 10k 1 V 16 1
40 8650 Jordan Ninan 1:45:40 25 F 10k 1 V 15 1
41 8660 Deborah Prol 1:46:08 29 F 10k 1 V 14 1
42 8713 Isaac Adams 1:47:33 33 M 10k 1 V 20 4
43 8994 Kevin Foley 1:57:00 57 M 10k 1 V 19 3 15

 

 

 

Position Race # First Last Finish Age Gender Event Races Code 5k Points Sippin Points Masters Points
1 4343 Adam Soelberg 0:27:21 25 M 5k 1 V 20 20
2 4317 David King 0:28:08 27 M 5k 1 V 19 19
3 4340 Alan Grieve 0:28:42 53 M 5k 1 V 18 18 20
4 4337 Anthony Interlicchia 0:30:44 32 M 5k 1 V 17 17
5 4338 Gwen Oster 0:31:04 30 F 5k 1 V 20 20
6 4310 Nick Misek 0:31:39 35 M 5k 1 V 16 16
7 4308 Rob Cunningham 0:31:57 42 M 5k 1 V 15 15
8 4341 Courtney Cox 0:32:14 28 F 5k 1 V 19 19
9 4311 Bryan Gault 0:32:59 42 M 5k 1 V 14 14
10 4633 Henry Fethi Gerbig 0:33:23 8 M 5k 1 V 13 13
11 4346 Jules Ratner 0:33:31 13 M 5k 1 V 12 12
12 4304 Tim Lane 0:33:32 38 M 5k 1 V 11 11
13 4309 Erin Singleton 0:33:34 21 F 5k 1 V 18 18
14 13 Bryan Browe 0:33:41 48 M 5k 1 V 10 10
15 4981 Matt Anderson 0:34:03 55 M 5k 1 V 9 9 19
16 4305 Mike Cannon 0:34:32 64 M 5k 1 V 8 8 18
17 4332 Kai Wah Chan 0:34:43 43 M 5k 1 V 7 7
18 4315 Ryan Singleton 0:35:15 19 M 5k 1 V 6 6
19 4335 Steve Heaton 0:35:16 37 M 5k 1 V 5 5
20 4328 Rachel Lamar 0:35:20 31 F 5k 1 V 17 17
21 4323 Jonathan Moran 0:35:45 34 M 5k 1 V 4 4
22 4336 Neal Riemenschneider 0:36:15 67 M 5k 1 V 3 3 17
23 4320 Celine Ferguson 0:36:20 30 F 5k 1 V 16 16
24 4307 ERIC REED 0:36:50 47 M 5k 1 V 2 2
25 4347 Zev Ratner 0:36:54 10 M 5k 1 V 1 1
26 4342 Austin Workman 0:37:07 30 M 5k 1 V 1 1
27 4964 Robert Brown 0:37:26 70 M 5k 1 V 1 1 16
28 4927 Jeff Hood 0:38:33 49 M 5k 1 V 1 1
29 4928 JJ Williams 0:38:34 14 M 5k 1 V 1 1
30 4598 Camille Shora 0:38:40 43 F 5k 1 V 15 15
31 4319 Russ Perry 0:38:50 60 M 5k 1 V 1 1 15
32 4345 MIOSSI HAVILAND 0:38:53 45 F 5k 1 V 14 14
33 4325 Derek Brown 0:39:00 32 M 5k 1 V 1 1
34 4306 April DiSegna 0:39:20 46 F 5k 1 V 13 13
35 4609 Abigail Gallagher 0:39:38 32 F 5k 1 V 12 12
36 4364 Julie Hoffman 0:39:39 45 F 5k 1 V 11 11
37 4583 Jennifer Albert 0:39:55 36 F 5k 1 V 10 10
38 4581 Sara Tarrillo 0:40:22 41 F 5k 1 V 9 9
39 4561 david rotstein 0:40:49 55 M 5k 1 V 1 1 14
40 4647 Carissa Bowling 0:40:51 38 F 5k 1 V 8 8
41 4322 brandon horton 0:41:00 39 M 5k 1 V 1 1
42 4326 Carrick Sweeney 0:41:25 29 M 5k 1 V 1 1
43 4664 Jessie Vogele 0:41:43 37 F 5k 1 V 7 7
44 4657 ALEX ESPARZA 0:41:45 42 M 5k 1 V 1 1
45 4618 Tracy Acton 0:41:48 53 F 5k 1 V 6 6 20
46 4593 Hilliard Bottesch 0:41:50 35 M 5k 1 V 1 1
47 4574 Kurt Bosben 0:41:51 45 M 5k 1 V 1 1
48 4503 Nicholas Wasko 0:41:59 45 M 5k 1 V 1 1
49 4639 JOEL WEBER 0:42:11 45 M 5k 1 V 1 1
50 4358 Michael Sanick 0:42:34 26 M 5K 1 V 1 1
51 4634 Christine Gault 0:42:59 44 F 5k 1 V 5 5
52 4594 Stacy Beltran 0:43:21 36 F 5k 1 V 4 4
53 4929 Katrina Singleton 0:43:24 23 F 5K 1 V 3 3
54 4524 Benjamin Smith 0:43:29 30 M 5k 1 V 1 1
55 4591 Jessica Brown 0:43:49 36 F 5k 1 V 2 2
56 4576 Diane Yabut 0:43:51 31 F 5k 1 V 1 1
57 4575 Joe Sgarrella 0:43:53 47 M 5k 1 V 1 1
58 4610 Taylor Walton 0:44:25 31 F 5k 1 V 1 1
59 4624 Jacquelinn Garcia 0:45:02 28 F 5k 1 V 1 1
60 4334 Mac Tracey 0:45:05 20 M 5k 1 V 1 1
61 4584 Carl Albert 0:45:15 36 M 5k 1 V 1 1
62 4695 Kthryn Simpon 0:45:22 28 F 5K 1 V 1 1
63 4675 Melanie Blankenship 0:45:34 48 F 5k 1 V 1 1
64 4925 Bryan McKenzie 0:45:36 45 M 5k 1 V 1 1
65 4926 Rachel Fulton 0:45:38 26 F 5k 1 V 1 1
66 4933 Rob Marchetto 0:45:57 48 M 5k 1 V 1 1
67 4959 Chris Cuozzo 0:46:01 54 M 5k 1 V 1 1 13
68 4982 Priya Patel 0:46:09 36 F 5K 1 V 1 1
69 4919 Clinton Miller 0:46:16 42 F 5k 1 V 1 1
70 4962 Meredith Schimmel 0:46:32 42 F 5k 1 V 1 1
71 4963 Emily Lantow 0:46:33 46 F 5k 1 V 1 1
72 4362 Cody Schnieder 0:47:05 13 M 5K 1 V 1 1
73 4984 Pamela Barry 0:47:05 52 F 5k 1 V 1 1 19
74 4649 Emily Singleton 0:47:11 18 F 5k 1 V 1 1
75 4606 Jessica Marino 0:47:14 28 F 5k 1 V 1 1
76 4582 Jennifer Atalla 0:48:31 42 F 5k 1 V 1 1
77 4590 Kareem Shora 0:48:33 48 M 5k 1 V 1 1
78 4947 Lucciana Piccone 0:48:39 44 F 5k 1 V 1 1
79 4599 Jon Mathieson 0:48:47 57 M 5k 1 V 1 1 12
80 4566 Leah Miller 0:48:52 29 F 5k 1 V 1 1
Position Race # First Last Finish Age Gender Event Races Code BOTP Points Sippin Points Masters Points
81 4958 Anthony Palumbo 0:50:03 35 M 5k 1 V 20 1
82 4360 Ryan Van Staveren 0:50:05 31 M 5k 1 V 19 1
83 4905 Tina Chen 0:50:10 39 F 5k 1 V 20 1
84 4361 Amanda Van Staveren 0:50:27 33 F 5k 1 V 19 1
85 4936 Christy Mistr 0:50:34 50 F 5k 1 V 18 1 19
86 4646 Bailey Washington 0:51:12 27 F 5k 1 V 17 1
87 4921 Danielle Bottesch 0:51:22 35 F 5k 1 V 16 1
88 4909 Jennifer FitzGibbon 0:51:36 31 F 5k 1 V 15 1
89 4357 Gwen Fine 0:51:50 38 F 5k 1 V 14 1
90 4980 Thomas Crawford 0:51:52 46 M 5k 1 V 18 1
91 4957 Shannon Arguin 0:51:57 52 F 5k 1 V 13 1 18
92 4904 Steve Morgan 0:52:12 59 M 5k 1 V 17 1 11
93 4622 Scott Morgan 0:52:14 56 M 5k 1 V 16 1 10
94 4967 Simon Quintero 0:52:18 50 M 5k 1 V 15 1 9
95 4312 Skyler Shackleford 0:52:25 99 F 5k 1 V 12 1
96 4313 Nicholas DiVito 0:52:28 35 M 5k 1 V 14 1
97 4932 Jaime Alfaro 0:52:37 55 M 5k 1 V 13 1 8
98 4931 Virginia Alfaro 0:52:40 33 F 5k 1 V 11 1
99 4969 Jennifer Carpenter 0:52:51 46 F 5k 1 V 10 1
100 4922 Ryan Malkes 0:54:18 39 M 5k 1 V 12 1
101 4965 Jeanne Dees 0:54:22 55 F 5k 1 V 9 1 17
102 4949 Kerianne Christie 0:55:01 51 F 5k 1 V 8 1 16
103 4939 Steve Birnbaum 0:55:08 42 M 5k 1 V 11 1
104 4966 Cammie Sgarrella 0:55:16 30 F 5k 1 V 7 1
105 4934 Liz Lane 0:55:29 35 F 5k 1 V 6 1
106 4968 Kendyl Work 0:55:34 31 F 5k 1 V 5 1
107 4942 Brian Chee 0:56:27 56 M 5k 1 V 10 1 7
108 4321 Charul Patel 0:56:29 44 F 5k 1 V 4 1
109 4314 Tyeisha Newman 0:57:00 29 F 5k 1 V 3 1
110 4902 Galina Birnbaum 0:57:02 38 F 5k 1 V 2 1
111 4621 Rebecca Dugan 0:57:10 54 F 5k 1 V 1 1 15
112 4954 Lisa Eckenrode 0:57:29 60 F 5k 1 V 1 1 14
113 4937 Angela Marchetto 0:57:40 48 F 5k 1 V 1 1
114 4953 Friderike Butler 0:58:30 54 F 5k 1 V 1 1 13
115 4564 Scott Butler 0:58:33 58 M 5k 1 V 9 1 6
116 4960 Lidia Baca 0:58:35 58 F 5k 1 V 1 1 12
117 4930 Rick Gatewood 0:58:39 49 M 5k 1 V 8 1
118 4333 Uzma Ishaq 0:59:17 35 F 5k 1 V 1 1
119 4948 Jackie Malkes 0:59:21 40 F 5k 1 V 1 1
120 4946 Adrian Miller 1:02:29 46 M 5k 1 V 7 1
121 4915 Cole Miller 1:02:31 13 M 5k 1 V 6 1
122 4920 Joshua Miller 1:02:37 13 M 5k 1 V 5 1
123 4640 Rina Raval 1:02:40 42 F 5k 1 V 1 1
124 4301 Justin Finkelshteyn 1:02:50 34 M 5k 1 V 4 1
125 4632 Gizem Eras 1:02:56 44 F 5k 1 V 1 1
126 4300 Christina Finkelshteyn 1:03:00 35 F 5k 1 V 1 1
127 4302 Alexandra Melillo 1:03:07 32 F 5k 1 V 1 1
128 4924 Tammie Quintero 1:03:38 48 F 5k 1 V 1 1
129 4923 Mark Bradley 1:06:08 54 M 5k 1 V 3 1 5
130 4696 Kenneth Jones 1:06:50 99 M 5k 1 V 2 1
131 4689 Jesus Alfonso 1:08:55 28 M 5k 1 V 1 1
132 4580 Graciela Quiles 1:09:31 28 F 5k 1 V 1 1
133 4956 Brandon Robinson 1:09:44 29 M 5k 1 V 1 1
134 4943 Megan Robinson 1:09:48 29 F 5k 1 V 1 1
135 4952 Christina Boarman 1:10:51 33 F 5k 1 V 1 1
136 4668 Nick Zajac 1:10:57 40 M 5k 1 V 1 1
137 77 Curtis Lamb 1:12:43 54 M 5k 1 V 1 1 4
138 4940 Arlene Johnson 1:12:59 47 F 5k 1 V 1 1
139 4910 John Lambert 1:16:56 34 F 5k 1 V 1 1
140 4339 Gracie Hoskins 1:18:21 99 F 5k 1 V 1 1